EMILIO CARRILLO

Emilio Carrillo entrevistat per Elizabeth Méndez

Visió d'Emilio Carrillo sobre la situació actual