El Método Reverse Therapy

Dr. John Eaton

13
  • Tipus
    • En paper

Sinopsi 


"La idea que els símptomes de la Síndrome de Fatiga Crònica i la Fibromiàlgia estan 'només en la ment' és un exemple d'ignorància al voltant d'aquestes malalties. Els símptomes són causats per alteracions glandulars produïdes pel mateix cos i són, de fet, molt reals! Aquests canvis hormonals es produeixen a causa de les senyals enviades pel Cervell Emocional, que és el principal mecanisme de la Ment del Cos o intel·ligència corporal.

Una part important d'aquest llibre -de fet és la clau per entendre Reverse Therapy -, és aprendre a no donar tanta importància a la 'Ment racional' com donem en la nostra cultura i en canvi, a prestar més atenció a la Ment del cos o intel·ligència corporal; la funció emotiva i protectora treballa a través de canvis glandulars que alerten del malestar ".

 

El Dr John Eaton es va doctorar en Psicologia, el 1998, per la Universitat de Lancaster. És membre de la British Psychological Society.

El Dr John Eaton ha estat innovant en el camp de les teràpies des del 1988, havent realitzat més de 20000 hores de teràpia en pacients. Des de 1996 ha estat incessantment desenvolupant idees, tècniques, principis i mètodes que, en conjunt, van fer possible el mètode de 'Reverse Therapy', l'any 2002.

Autor de les obres 'ME, Chronic Fatigue Syndrome and Fibromyalgia - The Reverse Therapy Approach' (2004), i 'Reverse Therapy for Health' (2006), sent aquest últim el que presentem en aquest llibre.

 

Disponible en format llibre i ebook