El vuelo de las mariposas (ebook)

María de Luis

  • Tipus
    • ebook

Sinopsi


L'haiku clàssic (quinta essència del llenguatge oriental) és una manifestació quintaessenciada del llenguatge pre-simbòlic, en què el més important no és comunicar (com solem fer a Occident) un concepte sinó que és despertar en el seu autor (i al lector) la consciència de la no-dualitat primordial (que en el budisme zen es coneix com satori). L'haiku expressa una visió intuïtiva de la Realitat Total (o Déu, per als creients d eles religions del Llibre): és una experiència espiritual per excel·lència que trenca els límits del llenguatge, que fusiona temps i espai, que se situa en el present etern . El vol de les papallones és l'últim llibre de poemes escrit per María de Luis, una poeta que respira aire oriental pels seus versos. Amant d'aquesta estructura lírica tan essencial, tan succinta, tan condensada, tan estilitzada, és, com se sap, experta en la creació de haikus. El vol de les papallones conté 68 kaikus, percebent nítidament el perfum del haiku clàssic, en el que el més important no és el que es diu, però que hi és present en l'instant detingut, en una substància atemporal i, per tant, eterna.

 

L'autora


Maria de Luis va néixer a Catalayud (Saragossa) i resident a Cornellà del Llobregat (Barcelona) des de 1978. Hi ha en la seva poesia un desig de transgredir la realitat, d'anar més enllà de la frontera que delimiten les paraules. Un intent d'expressar l'inefable de les coses i buscar la seva transcendència última.

Ha publicat els llibres: "Prímules" (Ed. Amarantos, 1992); "Balada d'Orfeu" (Ed. Seuba, 1995); "El cant de l'Alosa" (Ed. PPU - Col. Thalassos, 2002), i "Dits d'Aigua" (Ed. Comte d'Aure, 2003).

És membre de l'Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya i col·labora en el plec de poesia "El laberint d'Ariadna".

Així mateix, participa a l'Antologia de Poetes Bibilitanos, editada per la Fundació Ferran El Catòlic del Centre d'Estudis Bibilitanos.

 

Disponible en ebook (epub)