És mestra psicopedagoga i especialista en dol, per la Universitat de Barcelona i la U.O.C. També ha realitzat cursos de postgrau sobre dol i intervenció en crisi i emergències, entre d'altres, per la Universitat de Girona.

Ha treballat en centres públics de diferents tipologies. Durant vuit anys ha col·laborat amb els Serveis Educatius del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Desde 2008 dóna suport a centres educatius i assessora professorat i famílies sobre el dol infantil i adolescent.

Ha rebut formació sobre dol i pèrdues amb Alba Payàs i Anji Carmelo, ambdues deixebles d'Elisabeth Kübler-Ross. Ha sigut voluntària col·laboradora del Grup de dol "Estel" de Girona. Forma part del grup específic “Les pèrdues, la mort i el dol en el context educatiu” de la Facultat d’Educació de la URL-Blanquerna. Formadora de l’Equip ICE-UDG de Competències personals (2008- 2018). Coautora i tutora del curs on-line de Prisma “Acompanyar infants i adolescents en les pèrdues”. Autora del llibre “El centre educatiu de dol. Guia per afrontar la mort, el dol i les pèrdues en els centres educatius”, publicat per aquesta editorial.

Ha participat en múltiples col·loquis i seminaris sobre la gestió del dol en els centres escolars, havent sigut entrevistada en diversos mitjans de comunicació orals i escrits de Catalunya.